Pielęgnowanie w schorzeniach wieku podeszłego
Podstawy pielęgniarstwa geriatrycznego
Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości
_Testy przekrojowe z przedmiotu (ger) (1)