Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury
Wybrane zagadnienia z epidemiologii i demografii
Zaawansowana opieka pielęgniarska w wybranych problemach zdrowotnych
_Testy przekrojowe z przedmiotu (rodz) (1)