Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi
_Testy przekrojowe z przedmiotu (od) (1)